Škôlka

Bibo je moderné zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov veku. Sme zaradení v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. Zariadenie sa nachádza v novostavbe postavenej v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s bezbariérovým prístupom. Prijímame detičky počas celého roka vo veku od 12 mesiacov.

Vyučovanie prebieha hravou formou podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Pre každý týždeň je vytvorený plán výchovno-vzdelávacej činnosti.

Strava

Ponúkame kvalitnú stravu pripravovanú certifikovaným dodávateľom, a tým spĺňajúcu príslušné náročné požiadavky pre predškolského stravníka. Stravná jednotka sa skladá sa z desiaty, obeda (polievka, hlavné jedlo, nesladený nápoj) a olovrantu. Okrem toho samozrejme zabezpečujeme celodenný pitný režim (voda, alebo nesladený ovocný čaj) a podávanie sezónneho ovocia počas celého dňa.

Hygiena

V našej škôlke dbáme na dodržiavanie základných hygienických návykov detí a vedieme ich k veku primeranej sebaobsluhe. Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Naše zariadenie spĺňa požiadavky príslušnej legislatívy a je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

Bezpečnosť

Bezpečnosť detí je pre nás prvoradá, pri vstupe si každý rodič dezinfikuje ruky bezkontaktným dávkovačom. Počas celého dňa je pustená čistička vzduchu QAIR ® HEALTHPRO® 250 NE a germicídny žiarič.