Bibo je moderné zariadenie starostlivosti pre deti do štyroch rokov veku. Sme zaradení v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. Zariadenie sa nachádza v novostavbe postavnej v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s bez bariérovým prístupom. Príjmame detičky počas celého roka vo veku od 18 mesiacov, ktoré sú rozdelené v dvoch malých skupinkách podľa veku. Malým kolektívom dosahujeme nízku chorobnosť.

Vyučovanie prebieha hravou formou podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Pre každý týždeň je vytvorený plán výchovno-vzdelávacej činnosti.

Dva krát do týždňa máme výučbu anglického jazyka metódou Hocus Lotus. Táto metóda je vhodná pre detičky od veku 6 mesiacov. Základom komunikácie, je rozvoj slovnej zásoby a gramaticky správneho vyjadrovania sa. Čo to znamená ? Snažíme sa rozprávať spisovne. Každý piatok v doobedňajších hodinách máme hudobnú výchovu určenú pre deti s umelcami Romanom (husle) a Melindou (klavír).

Strava

Ponúkame kvalitnú stravu pripravovanú certifikovaným dodávateľom, a tým spĺňajúcu príslušné náročné požiadavky pre predškolského stravníka. Stravná jednotka sa skladá sa z desiaty, obeda (polievka, hlavné jedlo, nesladený nápoj) a olovrantu. Okrem toho samozrejme zabezpečujeme celodenný pitný režim (voda, alebo nesladený ovocný čaj) a podávanie sezónneho ovocia počas celého dňa.

Hygiena

V našej škôlke dbáme na dodržiavanie základných hygienických návykov detí a vedieme ich k veku primeranej sebaobsluhe. Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Naše zariadenie spĺňa požiadavky príslušnej legislatívy a je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

Bezpečnosť

Bezpečnosť detí je pre nás prvoradá, pri vstupe si každý rodič dezinfikuje ruky bezkontaktným dávkovačom. Počas celého dňa je pustená čistička vzduchu QAIR ® HEALTHPRO® 250 NE a germicídny žiarič.